Kinderoefentherapie Soest

...spelen is leren, leren is spelen

 • Vergroot lettergrootte
 • Standaard lettergrootte
 • Verklein lettergrootte
E-mail Afdrukken PDF

Verwijsindicaties

Stoornissen in de motoriek & voorbeelden:

 • Onhandigheid bij vaardigheden als aankleden en eten met bestek 
 • Moeite met leren fietsen
 • Vaak vallen en struikelen
 • Moeite met leren zwemmen
 • Onleesbaar handschrift
 • Niet graag knippen en knutselen in de kleuterperiode
 • Angst bij klimmen en klauteren
 • Te veel bewegen (hyperactiviteit) / te weinig bewegen; slecht stil zitten 
 • Geen plezier in bewegen en liever beeldscherm activiteiten 
 • Problemen in de sensorische integratie
 • Niet tot kruipen komen

Houdingsgerelateerde aandoeningen en/of klachten & voorbeelden:

 • Afwijkend looppatroon (tenen lopen)
 • Voet en beenklachten (doorgezakte voeten)
 • (Lage) rugklachten
 • Spierspanningshoofdpijn
 • Hypermobiliteit
 • Scoliose

Motorisch onderzoek & behandeling

Wanneer er bij een kind vermoedens van een motorisch probleem / ontwikkelingsachterstand zijn, kunnen wij met/zonder een verwijzing van de huisarts, schoolarts of specialist een motorisch onderzoek (o.a.Movement ABC-2 test, KOEK test, BHK schrijftest) afnemen.

Dit onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur. Van te voren is een telefonische intake met de ouder geweest. Tijdens het onderzoek komen alle onderdelen van de motoriek aan bod:

 • Basismotoriek en evenwichtsreacties
 • Grove motoriek
 • Fijne motoriek en oog/handcoördinatie
 • Ruimtelijk inzicht
 • Potlood- en papieropdrachten

Na aanmelding vragen we aan het kind en de ouders/verzorgenrs met welke activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens onderzoeken we het motorisch functioneren van het kind. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kindereofentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag bespreken we met de ouders zodat het voor hen duidelijk is op welke manier we aan de hulpvraag gaan werken.De leerkracht van het kind, de huisarts en eventueel de schoolarts krijgen ook een verslag.

Indien behandeling van uw kind zinvol wordt geacht, wordt deze zo spoedig mogelijk na de observatie opgestart. Het streven is om uw kind iedere week op een vast tijdstip te behandelen. Indien gewenst kan de ouder aanwezig zijn bij de behandeling. In de behandelingen wordt de oefenstof op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan het bewegen en zich motorische vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. Aan het einde van iedere behandeling worden er vaak nog oefeningen en materialen meegegeven wat u thuis met het kind nog kunt oefenen. Gedurende de behandelperiode worden de vorderingen regelmatig geevalueerd. Tijdens de schoolvakanties is de praktijk gesloten.

Houdings onderzoek en behandeling

Dit bestaat uit:

 • Een anamnese; een kort vraaggesprek over de klacht en gerelateerde zaken.
 • Een houdingsonderzoek, waarin naar de staande houding wordt gekeken. 
 • Een algemeen- en speicifiek bewegingsonderzoek, waarin naar de sport, hobbies en interesses van het kind wordt gekeken.
 • Aanvullende tests, waarin o.a. spierkracht en mobiliteit van de gewrichten getest wordt.

Het onderzoek duurt ongeveer 3 kwartier. Houd er rekening mee dat het onderzoek grotendeels in ondergoed of sportkleding zal plaatsvinden. Op basis van de hulpvraag en het houdingsonderzoek stelt de kinderefoentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Eventuele verdere behandelingen verlopen als na een motorisch onderzoek.

Kosten / vergoedingen

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. We staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Een verwijzing voor onderzoek en eventuele behandeling volgens de kinderoefentherapie kunt u vragen aan uw huisarts, schoolarts, het consultatiebureau of specialist, maar is (sinds 2010) niet meer nodig door de DTO= Directe Toegankelijkheid Oefentherapeuten. Wij sturen wel altijd een verslag naar de huisarts zodat deze op de hoogte is van de hulpvraag en behandeling. 

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie over de vergoedingen.

 

 


2007 maart praktijk 027.jpg
2007 maart praktijk 082.jpg
2009 Maart 014.jpg
2007 oktober 033.jpg