Afdrukken

Wat is kinderoefentherapie?

Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen en/of houdingsklachten, waneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kun je denken aan: niet durven fietsen, weinig buitenspelen, niet graag knutselen en onhandig eten met mes en vork. Maar ook bijvoorbeeld als door een verkeerde zithouding rug- of hoofpijnklachten ontstaan. 

Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD. Bij diagnoses als AD(H)D, dyslexie en autisme kunnen ook motorische problemen voorkomen. 

De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een behandeling voorop.